22 February 2013

Artikel : Akta Wang Tidak Dituntut 1965

PEMERIKSAAN REKOD SYARIKAT ATAU FIRMA DI BAWAH AKTA WANG TAK DITUNTUT 1965
Baru-baru ini, Pendaftar Akta Wang Tak Dituntut telah menjalankan pemeriksaan secara rawak ke atas Firma Perakaunan yang mengendalikan kewangan syarikat atau firma pelanggan telah mendapat perhatian pihak Institut.

Objektif utama pemeriksaan adalah untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan juruaudit mengenai obligasi syarikat pelanggan atau firma mereka di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Keutamaan Pemeriksaan adalah merangkumi pemiutang lama yang tidak dibayar, penghutang baki dalam kredit dan item lama tertunggak dalam penyesuaian bank yang boleh diklasifikasikan sebagai wang tidak dituntut.

Menteri Kewangan akan melantik Ketua Akauntan sebagai Pendaftar untuk menjalankan tanggungjawab dan fungsi bagi Akta Wang Tak Dituntut 1965, berkuatkuasa dari 1 Jun 1975.

Seksyen 10 (1) Akta menekankan, setiap syarikat atau firma yang memegang wang yang tidak dituntut hendaklah menyelenggara rekod mengenai wang yang tidak dituntut dalam suatu daftar dan hendaklah disimpan di pejabat utama atau tempat perniagaan di Malaysia dalam bentuk yang akan ditentukan oleh Pendaftar.


Kategori Wang Tak Dituntut adalah seperti berikut:

· Wang yang mengikut undang-undang yang perlu dibayar kepada pemilik, dan telah kekal tidak dibayar bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun selepas mereka telah dibayar, contohnya gaji, upah, bonus dan lain-lain.

· Wang yang ada dalam kredit sesuatu akaun yang tidak dikendalikan dengan apa cara sekalipun oleh pemilik bagi tempoh tidak kurang daripada tujuh tahun, contohnya akaun simpanan, akaun semasa dan deposit tetap (dengan arahan pembaharuan automatik).

· Wang kredit akaun perdagangan yang kekal dorman selama tempoh tidak kurang daripada dua tahun.

Seksyen 12 Akta memberi kuasa kepada Pendaftar atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya untuk menjalankan pemeriksaan rekod yang disimpan oleh syarikat atau firma untuk menentukan sama ada syarikat atau firma mematuhi peruntukan Akta Wang Tak Dituntut 1965. Selain itu, mereka juga boleh menyita apa-apa buku, daftar, rekod atau dokumen dalam usaha untuk memberikan keterangan ketidakpatuhan Akta Wang Tak Dituntut 1965 oleh syarikat atau firma.

Terdapat dua dokumen penting yang perlu dikemukakan kepada syarikat atau firma oleh pegawai pemeriksaan iaitu:

· Waran Kuasa - kebenaran bertulis oleh Pendaftar kepada pegawai diberi kuasa untuk menjalankan pemeriksaan rekod syarikat atau firma.

· Pengisytiharan Kerahsiaan - pegawai yang diberi kuasa perlu menandatangani borang ini sebelum menjalankan pemeriksaan rekod syarikat atau firma untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan oleh syarikat atau firma tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga.

Keengganan untuk mengemukakan rekod atau kesilapan yang betul dan sebarang halangan kepada proses pemeriksaan adalah suatu kesalahan, dan jika didapati bersalah, seseorang boleh tertakluk kepada denda tidak melebihi RM 5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya.

Untuk maklumat lanjut mengenai Akta Wang Tak Dituntut 1965, sila hubungi:

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Amanah dan Sekuriti Bahagian Pengurusan
Jabatan Akauntan Negara
Level 42, Menara Maybank
100 Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: 03-2056 8000
Faks: 03-2072 5707
www.anm.gov.my

Yang benar,

HO FOONG MOI (MS)
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif


Sumber Artikel : MIA Circular & Notices; 4 Januari 2013 
Olahan : Radzi & Co. (Februari 2013) 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...